9. mars 2017

Styret

Styret i Varden FK består av:

Hege Leiknes, styreleder

Tommy Hagen, nestleder

Anne Grete Normann, styremedlem

Jens Hugo Leiknes, styremedlem

Hilde Sørensen, varamedlem